A B O U T U S
品牌
夸爷·拌粉瓦罐汤隶属于青岛夸爷餐饮管理有限公司,是具有地方特色性的餐饮品牌,传承30年南昌老味道,以地道南昌拌粉和江西特色瓦罐汤为主,并融合各地域特色小食,以其风味独特、价格亲民、方便快捷的特点风靡全...

PRODUCT SHOW

夸爷拌粉

夸爷拌粉

PRODUCT SHOW

夸爷汤粉

夸爷汤粉

PRODUCT SHOW

特色瓦罐汤

特色瓦罐汤

PRODUCT SHOW

秘制卤味

秘制卤味

PRODUCT SHOW

经典小食

经典小食

3

3

3

3

3

J O I N U S
NEWS CENTER